Tarihçe

1970 ile 1980 yılları arasında, Kenner oyuncak firması Star Wars figürlerini imal etti ve sattı, 1980’li yıllarda lisans altında imal edilmiş olan bu figürler Türkiye’ye genellikle Avrupa’dan ithal ediliyorlardı. Ancak, 80’li yılların sonlarına doğru Kenner imalatı durdurunca, Türkiye’de SB Products adı altında bir firma sahte figürler imal etmeye başladı. Bugün, Türkiye’de yapılmış olan oyuncaklar çok yüksek değer kazanarak aranan ürün haline gelmişlerdir.

Bunu bir sebebi bu ürünlerin çok zor bulunur olmalarıdır. Başta, bu sahte fıgürler, standardlara uygun malzeme ve işçilikle imal edilmiş olmalarına ragmen, Kenner ürünlerine kıyasla değersiz kabul edilirlerdi.  Tahminen bu figürlerin çoğu onlara yeterince değer verilmediği için sahipleri tarafında atlımış veya bir kenarda unutulmuşlardır. İmalat hacmini çok düşük olduğunu da göz önüne alırsak, bu ürünlerin çok nadir olmalarının sebebi de açık olarak ortaya çıkar.

Türkiye’deki arkadaşlardan öğrendiklerime göre, Uzay figürleri genellikle küçük dükkanlarda, kiosklarda ve seyyar satıcılar tarafından satılmaktaydılar. Buna karşılık, Kenner figürleri büyük departman storlarında, özel bayiliklerde ve de Uzay’ların 3-4 katına satılmaktaydılar.

Şimdiye kadar, SB Products 14 figür ve 2 Star Wars aracı imal etti. Ancak, bu figürlerin renk, kalıp, ve silah tiplerinde farklılıklar görülmektedir. Ayrıca, “Blue Star” ve “Headman” figürleri Star Wars filimleride bulunmayan karakterler olup en çok aranan figürler arasında yer almaktadırlar. Ayrıca snowtrooper  figurü için hazırlanamış olan imalat-öncesi ambalaj arkası kartonu da çok aranan ürünlerdendir. Figür ve araç imalatında kullanılan orijinal çelik kalıplar seneler önce imalathaneden alınmış ve özel bir kolleksiyona dahil edilmiştir.

Bugün, özel kolleksiyonlarda bulunan Uzay figürleri gerçekten çok az sayıdadırlar. Bunu yanında açılmamış paket içinde olanları ise hemen hemen yok sayilabilecek kadar azdır. En az bulunan figurler R2D2, Death Star Droid, and Head Man’I içerir. En çok bulunanlar ise Blue Star ve Death Star Gunner ambalaj kartonudur.  Ayrıca, silahlar figürlerden de daha zor bulundukları için kendi başlarına satılıp çok yüksek fiyatlar talep etmektedirler.

Martijn_Group_L_Side.jpg

From the late 1970’s to 1980, Star Wars action figures made by the toy company, Kenner, were produced and sold by the millions worldwide. These licensed figures were available in Turkey in the mid 80’ and were often imported from Europe. However, in the late 80’s, after the toy line stopped producing new figures, a line of fake or “bootleg” Star Wars figures were made in Turkey by a company called SB Products. Today, this toy line is highly sought after by Star Wars toy collectors, and is considered very valuable.

Part of the reason why they are so valuable is their scarcity. These bootlegs, despite being designed and made of reasonable quality materials, were not regarded as the same quality as Kenner figures. Presumably, many of these figures were thrown away by children who did not care for them.  When you consider the actual production numbers for these figures was likely low, the Uzay line has a very low supply today which makes them highly collectible.

From my conversations with other Turks, the Uzay figures were typically found in smaller stores, such as convenience stores and bodegas. In contrast, the licensed Kenner produced toys were found in large department and specialty stores, and often cost 3-4 times the amount of a comparable Uzay figure. The general consensus and prices based on old stickers sometimes seen on cardbacks, is that Uzay figures cost around $1 at their time of sale. 

SB products made 14 action figures and 2 vehicles for the Uzay line. There are multiple paint, mold, and weapon variations. Two of the figures they produced, the “Blue Star” and “Headman”, were not actual characters in the movies and are 2 of the most sought after figures. There is also an pre-production “prototype” card back featuring a snowtrooper figure that has not yet publicly surfaced. The original steel molds for the figures and vehicles were recovered from the factory years ago, and now reside in a private collection.

Today, there are a very limited number of Uzay figures known in private collections, and even less mint in package figures. The rarest figures include R2D2, Death Star Droid, and Head Man, while the most popular include the Blue Star and the Death Star Gunner cardback. One should note, that the weapons are usually harder to find than the figures, and can often command very high prices on their own. The heightened awareness of the value these toys command by Turks has brought out more collections in the last few years than ever seen before.